Stäng

Energibesparingar

Det finns idag många belysningsanläggningar med över 10 år på nacken som drar onödigt mycket energi. Med en ny anläggning kan energikostnaderna minskas med upp till 90% och dessutom blir belysningen bättre.

Kostnadsanalys

Vi tar gärna fram ett förslag på olika belysningsalternativ med hjälp av en livscykelkostnadsanalys (LCC). Denna analysen visar anläggningens alla kostnader då den tar hänsyn till energiförbrukning, armaturkostnader, kostnader för ljuskällor, livslängd på armatur och ljuskällor samt underhållskostnader.

 

Löpande utgifter

För en belysningsanläggning är det, om man ser under en livscykel, inte installationen av armaturerna eller ljuskällorna som är den största kostnaden utan det är framför allt energikostnaden och underhållskostnaden som är den stora utgiftsposten. På grund av detta är det angeläget att fokusera på att minska den årliga elförbrukningen och underhållet för belysningen.

 

LED-belysning

Anledningen till att man kan spara så mycket energi på en modern belysningsanläggning jämfört med en gammal är den snabba och starka tekniska utvecklingen som skett inom belysningsbranschen under de senaste 15 åren. Det är utvecklingen av ljuskällor, armaturer, driftdon samt styr- och reglerutrustning som gett detta resultat. LED-belysning är utan tvekan den största förändring belysningsbranschen har upplevt sedan glödlampan uppfanns.

ELIQ energidisplay

Energidisplayen ELIQ hjälper dig att ta kontroll över elförbrukningen och spara både pengar och miljö. Koppla enkelt ELIQ till din elmätare och få elinformation i realtid samtidigt som du rör dig fritt i hemmet.

Hitta dina energibovar, inspirera och motivera hela familjen till ett förändrat beteende och minska elräkningen med upp till 25%.

Energidisplayen ELIQ är en svensk innovation med pekskärm, trådlös kommunikation med din elmätare och USB-anslutning för koppling till dator.

 

Energibesparingar för fastigheter

Flera undersökningar har visat att det finns en stor brist på kunskap om belysning och energibesparingar. Alldeles för få företag och privatpersoner är idag medvetna om vilka fantastiska vinster som kan uppnås med energieffektiv belysning och automatiska styrsystem. För att hjälpa till att sprida kunskap i ämnet har vi skapat en broschyr.