Dokumentation och kontroll

Saknar du helt eller vill uppdatera dokumentationen till din installation? Vi utför el- och konstruktionsritningar i CAD med lagerstruktur och kan med hjälp avancerade instrument testa din elanläggning för att ta reda på hur den mår.

Ritningar och scheman

Vi använder ett program som heter EasyEl. Med detta kan vi upprätta ritningar för:

  • Installationsel
  • Larm, OR, utrymning
  • Kretsschema
  • Huvudlednings- och enlinjeschema
  • Teleregistrering och nätscheman
  • KNX, driftkort och flödesbilder

Diagnostisera din anläggning

Elanläggningar är en färskvara. Det är därför viktigt att emellanåt låta en behörig installatör göra en översyn av din anläggning.

Med hjälp av avancerade testinstrument kan vi bland annat kontrollera ledningar och kablars tillstånd, att jord är ansluten på ett korrekt sätt och att jordfelsbrytaren fungerar som den ska.

När kontrollera är utförda får du ett testprotokoll som visar om det finns några anmärkningar på din anläggning. Vid en försäljning av ett hus kan detta vara värdefullt.

Vi kan också ge dig tips på hur man kan göra anläggning säkrare och lämpliga åtgärder.

Försäkringspremie

En kontrollerad och välskött anläggning med korrekt dokumentation innebär en minskad risk för försäkringsbolagen, vilket möjliggör en lägre försäkringspremie. Ring ditt bolag och kolla vad som gäller just för dig.